Podgora se nalazi na samom jugu Makarskog primorja – jednog od najtoplijih dijelova Hrvatske. S preko 2 700 sunčanih sati godišnje pruža vam mogućnosti odmora i bavljenja aktivnostima u prirodi cijele godine.

Ovdje je klima mediteranska. Ljeta su vruća i suha. Zime su blage i kišne, a snijeg je iznimno rijetka pojava. Prosječna temperatura mora viša je od 20 °C, a ljeti se kreće između 23 i 27 °C.